Fetma före graviditet kan vara farligt för både mor och barn

En ny studie har visat att kvinnor med fetma i början av graviditeten har ökad risk för komplikationer, både för dem själva och för barnen.

Dessa komplikationer består bland annat av ökad risk för graviditetsdiabetes, högt blodtryck, depression, havandeskapsförgiftning, instrumentell förlossning och kejsarsnitt hos modern. Barnet kan också drabbas av för tidig födsel, att det föds överviktigt och ökad risk för missbildningar och perinatal död. Studien fann också en koppling mellan fetma och korta amningsperioder.

Resultaten talar sitt tydliga språk: det är alltså oerhört viktigt att blivande mödrar är vid god fysisk hälsa innan de blir gravida, och att man bör försöka minimera viktuppgången vid graviditeten så att man håller sig inom normala nivåer. Nu hoppas forskare vid Sahlgrenska akademin att man ska kunna ta fram behandlingar och stöd för kvinnor drabbade av fetma för att förebygga komplikationer.

- Det är oerhört viktigt att inte stigmatisera dessa kvinnor, utan att vi erbjuder dem ett personcentrerat stöd till en hälsosam livsstil. Vi tror att det är nyckeln till en lyckad viktnedgång, och till en samhällsekonomisk vinst, säger professor Marie Berg, ledare för forskningsprojektet vid Sahlgrenska akademin.

Studien är en sammanställning av forskningsresultat från 22 tidigare forskningssammanställningar, som har gått igenom informationen från sammanlagt 573 vetenskapliga studier. Sammanställningen är genomförd vid Sahlgrenska akademin och Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, GPCC, i samarbete med Trinity College i Dublin och City University i London.

För mer information om kost och hälsa under graviditeten, kolla in Mat och motion under graviditeten.