Kärlek

Det viktigaste vi har är kärleken till andra och oss själva.

Familj

Att ha en familj att älska och bli älskad av är ovärderligt.

Vardag

En fungerande vardag är mer betydelsefullt än vad många tror.

Livet - ur mitt perspektiv

Mammaliv, kärleksliv, familjeliv, vardagsliv

LillMammans tankar och funderingar.